#wistudat #glashelderoverschoonmaak

#wistudat #glashelderoverschoonmaak

…professionele schoonmaak zorgt voor een hogere productiviteit en lager ziekteverzuim?

…de schoonmaak en glazenwassersbranche goed is voor een jaaromzet van zo’n 4 miljard euro?

…dagelijks meer dan 120.000 mensen als schoonmaker of glazenwasser aan het werk zijn?

schoonmaaksector aantal

…de schoonmaak- en glazenwassersbranche daarmee een van de grootste werkgevers van Nederland is?

…75% van alle medewerkers een vast contract heeft?

100x270_basis

…een schoonmaker meer verdient dan een catering- thuiszorg en horecamedewerker?

2180515 Infographic Vergelijkbaar Salaris 2018_v3

… de salarissen in de schoonmaak in de afgelopen twaalf jaar fors zijn gestegen?

2180768 Infographic Contractloonstijging '06-'18_v3

…schoonmakers en glazenwassers een goed pensioen krijgen?

…bijna 3/4 van de mensen in onze branche vrouw is?

sekse

…ruim 80% van alle werknemers in deeltijd werkt (23 uur of minder)?

voltijd vs deeltijd          arbeidsduur

…bijna de helft van de werknemers van niet-Nederlandse afkomst is?

Herkomst

…66% van de werknemers alleen basisonderwijs of vmbo heeft genoten?

…schoonmakers en glazenwassers een verplichte basisvakopleiding krijgen?

…12.000 schoonmakers en glazenwassers met succes een vakopleiding hebben afgerond?

…inmiddels 1.100 werknemers een Nederlands taaltraject hebben gevolgd?

….duizenden arbeidsbeperkte werknemers in de schoonmaak werkzaam zijn?

…de schoonmaakbranche één van de eerste branches was met een code waarin gedragsafspraken zijn gemaakt met alle partijen in de schoonmaakketen?

…er naast de reguliere CAO er tevens voor de branche een aparte Arbo-CAO is?

…het OSB-keurmerk voor alle leden van de ondernemersorganisatie verplicht is?

osb-keurmerk

… glazenwassers- en gevelbehandelaarsbedrijven het OSB-Keurmerk Glas & Gevel kunnen halen?