De schoonmaak- en glazenwassersbranche

Schoonmaakwerk is van groot belang voor het functioneren van onze samenleving.

Dankzij de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven kunnen wij als burgers leven, wonen en werken in een schone omgeving. Het is dankzij al die bedrijven dat openbare voorzieningen als stations, wachtruimtes, scholen en openbare toiletten schoon blijven. Dat ziekenhuizen en zorginstellingen, waar hygiëne van levensbelang is, elke dag weer schoongemaakt worden. Dat hotels smetteloos schoon worden. Maar het is ook dankzij onze bedrijven dat miljoenen werknemers dagelijks op een schoon bedrijf of kantoor kunnen rekenen. Schone werkplekken die het werk aangenamer en gezonder maken, maar bovendien de arbeidsproductiviteit stimuleren. En schone werkplekken die zelfs een bijdrage leveren aan de innovatie van ons land, doordat hightech bedrijven kunnen rekenen op schone clean rooms. De schoonmaak- en glazenwassersbranche levert dus een onmisbare bijdrage aan het succes van haar opdrachtgevers.

De schoonmaak- en glazenwassersbranche is een integratiemotor.

Schoonmaakwerk biedt een laagdrempelige opstap naar de arbeidsmarkt en is daarmee voor velen dé poort naar werk. De branche biedt de mogelijkheid om in deeltijd te werken, om zo gezin en werk of studie te kunnen combineren. Daarnaast biedt de sector ‘onderdak’ aan meer kwetsbare groepen, die vanwege hun achtergrond, arbeidsverleden of beperkingen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen met een lage opleiding of zonder afgeronde opleiding (‘drop-outs’). Mensen met een arbeidshandicap. En mensen met een allochtone achtergrond: bijna de helft van de werknemers in de branche is van niet-Nederlandse afkomst. Daarmee is de branche een ware integratiemotor.

De sector houdt Nederland aan het werk.

De sector is een economische factor van betekenis. Iedere dag zijn bij 11.000 ondernemingen meer dan 120.000 mensen aan het werk, waarvan het overgrote deel (75%) een vast dienstverband heeft. De schoonmaakbranche is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Ook in financiële zin is de bijdrage groot: in 2011 ging ruim 4 miljard euro in de schoonmaak om. Daarmee is de sector goed voor 1% van het Bruto Nationaal Product.

De branche biedt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goed pensioen.

In vergelijking met aanpalende sectoren kent de schoonmaaksector gunstige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Met een eerste loonschaal op het niveau van 120% van het minimumloon (met een uitloop naar 150%), ligt het loon relatief hoog. Daarmee verdient een schoonmaker of glazenwasser meer dan bijvoorbeeld een kassière in de supermarkt, een thuiszorghulp, een horecamedewerker en zelfs meer dan een aspirant politieagent. Daarnaast zijn in de CAO goede secundaire arbeidsvoorwaarden opgenomen. Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering en bouwen bij een eigen bedrijfstakpensioenfonds pensioen op.

De branche investeert volop in mensen.

Sinds 2008 is er een verplichte basisopleiding voor alle nieuwe medewerkers in de CAO opgenomen. Een unicum, aangezien in andere sectoren een dergelijke verplichting niet bestaat. Inmiddels zijn er 12.000 vakopleidingen gerealiseerd en zijn er tal van mogelijkheden om door te groeien naar specialistisch of leidinggevend werk. Specialisten zijn bijvoorbeeld glazenwassers, gevelbehandelaars of calamiteitenreinigers. Om dit werk goed en veilig uit te voeren, zijn extra vaardigheden nodig. Met de realisatie van 1.100 Nederlandse taaltrajecten tot nu toe, levert branche een belangrijke bijdrage aan de integratie van haar werknemers. Door afspraken te maken met de vakbonden over een aparte Arbo-CAO, laat de branche tevens zien arbo-omstandigheden en ziekteverzuim serieus te nemen. De Sociale Paragraaf uit de CAO zorgt bovendien voor werkzekerheid: als een contract wordt overgenomen, krijgt een groot deel van de werknemers een nieuw contract aangeboden van de nieuwe werkgever.

De branche staat pal voor kwaliteit.

De leden van ondernemersorganisatie OSB willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het OSB-Keurmerk verplicht is. Het keurmerk garandeert opdrachtgevers dat zij te maken hebben met bedrijven die de CAO naleven en die staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en goed werkgeverschap. Ook geldt voor OSB-leden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij aanbestedingen niet alleen kijken naar de prijs, maar ook kwaliteit van de uitvoering en de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. Daarmee geven de leden van OSB een helder en duidelijk signaal af: niet alleen de prijs telt, maar vooral kwaliteit staat voorop. Glas- en gevelreinigers kunnen daarboven op nog het keurmerk Glas & Gevel halen waarmee zij aantonen aan specifieke veiligheidseisen te voldoen.

p. 7 Hensleyp. 14 Rene Niks (links) en Mario Wijnen (rechts)p. 16 Henk Toetenel